gim_virselis1

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

2022-05-09

Tikėdamas į tekėjimą.
Klaupiasi žodis, klaupiasi
ir gieda savo tikėjimą:
Į mintį, į kalbą, į žmogų,
į tą jo gyvenimą margą…

Just. Marcinkevičius

 

Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Nors tą dieną 1904 metais išsilaisvinome nuo lietuviškos spaudos draudimo, ši data taip pat primena labai sudėtingą, net keturis dešimtmečius trukusį Lietuvos istorijos laikotarpį, kuriuo rusų carinė valdžia draudė esminius mūsų tautiškumo ženklus – lietuvišką spaudą, knygų leidybą, laisvą žodį. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Nuo lietuvių raštijos pradžios ligi 1864 m., – t.y. per 300 metų, lietuviškų knygų iš viso buvo išspausdinta vos 750; nuo draudimo pradžios iki 1883 m., – t.y. iki „Aušros“ gimimo, buvo išspausdinta 484 knygos, o nuo 1883 m. iki 1903, neskaitant laikraščių, buvo išspausdintos 1372 knygos.

Kartu su 7 kl. mokiniais per lietuvių literatūros pamoką paminėjome šią dieną ir pasidžiaugėme, galėdami drąsiai bei laisvai skaityti lietuviškais rašmenimis, dalintis mintimis apie savo skaitytas knygas, jas pristatyti bei rekomenduoti draugui. Mokiniai pristatė savo skaitomas arba skaitysimas knygas, išsakė nuomonę, kodėl verta perskaityti jų rekomenduojamas knygas. Išklausę pasakojimo apie spaudos draudimo laikotarpį, įsivertinome savo žinias, atsakinėdami į smagius viktorinos klausimus apie lietuvių kalbą, literatūrą bei, žinoma, knygas.

,,Niekas tiek nepasitarnavo žmogui, niekas neiškėlė taip auštai jo dvasios ir niekas tiek nekentėjo kartu su žmogumi, kaip knyga“.

Just. Marcinkevičius

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja Rasa Tarvydienė

 

Bendrinti: