gim_virselis1

STOVYKLA „PRAEITIES TAKAIS“

Nuo birželio 12 d. Gimnazijoje prasidės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla „Praeities takais“. Stovykla vyks 7 dienas. Programai įgyvendinti skirta 650,00 eurų iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšų. Stovyklą lankys 30 mokinių.

Stovyklos programa

1 diena (birželio 12 d.). Pažinties ir stovyklos atidarymo diena ,, Šėta – mietelis, kuriame aš gyvenu“. Miestelio istorinių vietų lankymas – orientacinės varžybos.

2 diena (birželio 13 d.). ,,Dvarai ir paminklai Šėtos miestelio apylinkėse“. Normainių dvaro likučių, Šv. Jono koplytėlės, Miteniškių dvaro sodybos, Mitėniškių dvaro Šv. Marijos skulptūros, paminklo Lietuvos Nepriklausomybės kovoms su bolševikais atminti lankymas, fotografavimas. Pleneras ,,Ką pasakoja senieji dvarai“. Pietūs Mitėniškių pušyne. Plenero darbų parodos rengimas gimnazijos fojė.

3 diena (birželio 14 d.). ,,Pasižvalgykime toliau“. Vaiškonių dvaro, Pagirių varpinės ir kraštotyros muziejaus, Songailų piliakalnio lankymas ir augmenijos tyrinėjimas. Viktorina apie Lietuvos piliakalnius.

4 diena (birželio 15 d.). ,,Dvaras, kuriame gyva istorija“. Žeimių dvaro, Žeimių bažnyčios, tautodailininko A. Narkevičiaus dirbtuvių lankymas Žeimių miestelyje. Susipažinimas su krašto tautodailininku A. Narkevičiumi ir jo kūryba. Edukacinis užsiėmimas Žeimių dvaro sodyboje. Pietūs dvaro prieigose.

5 diena (birželio 16 d.). ,,Toliau nuo gimto krašto“. Pažintinė ekskursija ,,Panemunės pilys”. Panemunės pilių, dvarų ir piliakalnių lankymas.

6 diena (birželio 19 d.). ,,Pasižvalgykime toliau“. Išvyka į Lančiūnavos dvarą ir bažnyčią, Stasinės palivarko lankymas. Aukštieji Kapliai – katalikų bažnyčios kankinės A. Dirsytės sodyba. Poilsis prie Kaplių tvenkinio.

7 diena (birželio 20 d.). ,,Praeities takais“. Stovyklos uždarymo diena. Kūrybinių darbų ir fotografijų parodų rengimas, stovyklos veiklų pristatymas, pasidalijimas įspūdžiais, dienoraščio ištraukų skaitymas Šėtos bendruomenei miestelio bibliotekoje. Pasidalijimas mintimis, atsiminimais, kūrybiniais darbeliais iš dienoraščio.

Lauksime mokinių jau birželio 12 d. – pirmadienį 8.30 val. mokytojos Gintarės Boreišienės dailės ir technologijų kabinete.

Bendrinti: