gim_virselis1

STOVYKLA „VASARA GIMTINĖJE“

Birželio pradžioje Šėtos gimnazijoje buvo įgyvendinama Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programa  „Vasara gimtinėje“. Programa buvo įgyvendinama vykdant įvairią veiklą, susijusią su Lietuvos kultūros ir istorijos paveldu, tautinių tradicijų puoselėjimu.

Pirmąją dieną vaikai susipažino, išklausė saugaus elgesio ir pirmosios pagalbos instruktažus, susikūrė taisykles ir stovyklos emblemą. Keramikos dirbtuvėje iš molio lipdė puodynėles, vazeles, o pertraukėlių tarp kūrybinių veiklų metu žaidė įdomius ir linksmus žaidimus.

Jaunieji stovyklautojai susitiko su Šėtos kultūros  centro etnografinio ansamblio „Sidabrinė gija“ nariais, kurie kartu su stovyklautojais šoko ir dainavo, atsakinėjo į vaikų pateiktus klausimus. Smagu buvo stebėti, kaip greitai bendrą kalbą rado skirtingų kartų žmonės. O po pietų, vadovaujami mokytojų Ritos Pupkuvienės ir Živilės Būdienės, vaikai mokėsi Kėdainių krašto dainų.

Ekskursijoje į Lietuvos liaudies ir buities muziejų Rumšiškėse  vaikai susipažino su lietuvių buities darbais ir senoviniais žaidimais, pamatė senovinių kaimų fragmentus: jaukias sodybas, šimtamečius pastatus su gėlių darželiais, koplytėles ir kryžius, technikos objektus – malūnus, kalvę…

Ypač daug įvairių veiklų jaunieji stovyklautojai turėjo birželio 12 d. Vaikai glazūra dengė molinius paukštelius, dalyvavo liaudies dainų, šokių ir  ratelių popietėje „Graži mūsų šeimynėlė“, stebėjo animacinį filmą „Paparčio žiedas“ bei dokumentinį filmą „Joninės Kernavėje“, o po pietų apsilankė Kėdainių policijos komisariate. Prevencijos poskyrio specialistė Kristina Kolevatova supažindino vaikus su komisariate vykdoma veikla. Įdomiausia vaikams buvo klausytis Operatyvaus valdymo poskyrio viršininko Kęstučio Gomoliausko pasakojimo apie drausminimo priemonių panaudojimą, matuotis neperšaunamas liemenes, palaikyti rankose pistoletą ir automatą.

Paskutinę stovyklos dieną vaikai sutvarkė partizanų kalnelį, aplankė Kėdainių krašto knygnešio Mato Keliausko kapą, o sugrįžę į gimnaziją, ruošėse stovyklos „Vasara gimtinėje“ uždarymui. Jaunieji stovyklautojai svečiams ir mokyklos bendruomenei parodė tai, ką išmoko: dainavo liaudies dainas, šoko lietuvių liaudies šokius.

Pasak trečiaklasės Lauros, stovykla dar galėtų tęstis. Mažoji stovyklautoja Dija džiaugėsi, jog išmoko pinti vainikus, dainuoti liaudies dainas ir šokti lietuvių liaudies šokius, Nojus džiaugėsi išvyka į Lietuvos liaudies ir buities muziejų Rumšiškėse, berniukui taip pat patiko dailės užsiėmimai.

Stovyklos vadovė L. Rugienienė dėkojo programos socialiniams partneriams: Kėdainių rajono savivaldybei, Šėtos kultūros centrui, Kėdainių r. savivaldybės M. Daukšos viešosios bibliotekos Šėtos filialui, Šėtos seniūnijai, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių r. policijos poskyriui. Visa gimnazijos bendruomenė nuoširdų ačiū taria Šėtos krašto šeimininkėms G. Ilevičienei, Z. Imbrasienei, D. Vizgirdienei, kurių dėka vaikai Zoselės seklytėlėje turiningai praleido laiką.

Šėtos gimnazijos  mokytojos Vilma Grigienė, Lena Chomenkienė

Bendrinti: