gim_virselis1

STOVYKLA „VASARA GIMTINĖJE“

2015 metų birželio 8-12, 15-16 dienomis (7 darbo dienos) Šėtos gimnazijoje bus įgyvendinama vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programa „Vasara gimtinėje“.

Gautas finansavimas iš Kėdainių r. Savivaldybės biudžeto – 650 eurų, Kėdainių r.Šėtos seniūnijos –74,42 eurų . Programą remia – Kėdainių r. Šėtos gimnazija.

Programa bus įgyvendinama Šėtos gimnazijoje, Šėtos kultūros centre, Kėdainių r. Šėtos sen. Sangailų k., Jonavos r. Žeimių mstl., Rumšiškių liaudies ir buities muziejus

Programoje „Vasara gimtinėje“ turės galimybę dalyvauti mokiniai, kurie mokosi 3-6 klasėse. Užsiėmimai vyks 7 darbo dienas po 6 valandas ir skatins vaikų užimtumą saugioje bei sveikoje aplinkoje, ugdys mokinių saviraišką, kūrybinius gebėjimus, vertybines nuostatas, asmeninius ir socialinius įgūdžius. Programa bus įgyvendinama vykdant įvairią veiklą, susijusią su Lietuvos kultūros ir istorijos paveldu, tautinių tradicijų puoselėjimu. Vaikai mokysis dainų ir ratelių, dalyvaus susitikimuose su folkloro atlikėjais, išvykose ir ekskursijose susipažins su etnografinių regionų statiniais, žmonių gyvenimo būdu praeityje, atliks kūrybinius darbus įprastoje ir netradicinėje aplinkoje.

Veiklos organizuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, individualias savybes, gebėjimus, poreikius ir pomėgius. Nesudėtingomis veiklomis siekiama, kad kiekvienas vaikas pasijustų gebantis kurti, išmokti naujų dalykų ir pritaikyti juos savo gyvenime, suvoktų tautos papročių ir tradicijų tęstinumo svarbą.

Visa programoje organizuojama veikla ir pasiekti rezultatai bus pristatyti Šėtos miestelio bendruomenei, skelbiama gimnazijos tinklalapyje ir stenduose, rajono spaudoje.

Stovyklos vadovė, pradinių klasių mokytoja Lina Rugienienė

Bendrinti: