gim_virselis1

STOVYKLOS DIENORAŠTIS

Mes, Šėtos gimnazijos keturi jaunieji šauliai, 2018 m. vasario 20-23 d., per žiemos atostogas, dalyvavome sukarintoje I ir II pakopos įvadinėje stovykloje, kuri vyko Kauno technikos profesinio mokymo centre. Ten prabuvome keturias dienas, dalyvavo iš kelių rajonų atvykę jaunieji šauliai. Įsirengėm vietas, kur miegosime ir susipažinome bent jau su keliais draugais, kad jaustumėmės kaip namuose. Tada ėjome į sporto salę, kur sugiedojome Lietuvos himną. Vadai suskirstė mus į keturis būrius ir paskyrė po būrio vadą. Pirmąją dieną dalyvavome paskaitose: pirmoji – apie ginklo taisykles ir šaudymo pozicijas, o antroji – apie nebylaus valdymo signalus. Antrą dieną kėlėmės anksti, nes turėjome eiti į rytinę mankštą. Po mankštos vėl dalyvavome paskaitoje su racijomis. Jomis kalbėjome, mokėmės grupelėse perduoti informaciją. Apsirengę šiltai keliavome į lauką atlikti puolimo veiksmų, turėjome įdomų užsiėmimą – pamatyti paslėptus daiktus. Grįžę į vidų mokėmės naudotis kompasu. Laisvu nuo užsiėmimų laiku kūrėme savo būrio pristatymą. Turėjome įdomią paskaitą apie mediciną – kaip suteikti pirmąją pagalbą. Vakare visi būriai pristatė savo vaidinimus. Trečiąją dieną vyko paskaita apie bendruosius procedūrinius žodžius, fonetinę abėcėlę ir skaičių tarimą, tai reikalinga perduodant informaciją racijomis. Antroji paskaita buvo apie Lietuvos šaulių laipsnius, trečioji – apie mediciną. Po paskaitų su ginklais lauke atlikome atsitraukimo ir puolimo veiksmus. Vakare buvo surengta diskoteka. Po šokių išklausėme instruktažą apie „aliarmą“ – kaip reikėtų elgtis jo metu. Paskutinę naktį mano būrys turėjo budėti: buvo paskelbtas aliarmas – pažadinti jaunieji šauliai, mums buvo liepta pasiimti kartu svarbiausius daiktus ir bėgti į paskirtas pozicijas prie lango, stebėti, ar matome priešą. Priešui atsitraukus, ėjome vėl miegoti į savo vietas. Ketvirtos dienos rytą po mankštos ėjome tvarkytis ir ruoštis išvykimui. Vyko stovyklos uždarymas, buvo įteikti pažymėjimai už sėkmingai įveiktą jaunojo šaulio I ir II įvadinės pakopos stovyklą.

Jaunoji šaulė Ugnė Raževičiūtė, I klasė

 

Bendrinti: