gim_virselis1

Suteikta Erasmus programos akreditacija Šėtos gimnazijai

2023-02-13

Šiomis dienomis Šėtos gimnaziją pasiekė džiugi žinia: gimnazijai suteikta Erasmus akreditacija.
Ką tai mums reiškia?
Tai reiškia, kad autoritetinga akreditavimo komisija Švietimo mainų paramos fonde, kuris administruoja Europos Sąjungos Komisijos Erasmus+ programos projektus Lietuvoje, pripažino, kad mūsų parengtas Erasmus planas ir tarptautinio bendradarbiavimo veikla yra kokybiška ir atitinka standartus.
Turime kuo didžiuotis.
Ką tik baigti 2 dideli Erasmus+ programos projektai.
„Evolving Europe“ projektas buvo vykdomas 2 metus. Bendradarbiauta su Ispanijos, Airijos, Vokietijos ir Norvegijos mokyklų mokiniais ir mokytojais įvairiomis Europos istorijos temomis. Dalyvavo 40 mūsų mokinių, 10 mokytojų. Įvyko 5 susitikimai, priėmėme svečius ir savo gimnazijoje. Dėl pandemijos 3 susitikimai įvyko nuotoliniu būdu. Į projektą įtraukta visa bendruomenė. Šėtos mokiniai mokosi būti aktyvūs ir smalsūs.
Baigtas vykdyti ir mokytojų tobulinimuisi skirtas projektas „Mokomės mokinių ir bendruomenės labui“. Į kvalifikacijos kursus Slovėnijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Ispanijoje buvo išvykę 11 mokytojų. Mokytojai savo patirtis taiko kasdieniame darbe su mokiniais.
Šios bendruomenės patirtys ir noras mokytis, patirti naujų įspūdžių leido parengti kokybišką Erasmus planą, gimnazijos strateginį planą papildyti tarptautiškumo aspektu.
Šiuo metu rengiamės naujiems programos projektų konkursams jau naudodamiesi akreditacijos privalumais.
Tai reiškia, kad turėsime naujų galimybių ir naujų patirčių, geriau pažinsime pasaulį ir sėkmingiau kursime savo ir Lietuvos ateitį.

Antanida Likšienė

Nuotraukose: akreditacijos pažymėjimas ir prisiminimas iš projekto „Evolving Europe“ partnerių susitikimo Šėtoje.

Bendrinti: