gim_virselis1

SVARBI INFORMACIJA APIE NEDIDELIUS POKYČIUS

Gimnazija, įgyvendindama savo misiją, siekia sudaryti kiekvienam mokiniui galimybę realizuoti savo galias ir tapti dora, atsakinga, savimi pasitikinčia bei kūrybiška asmenybe!

Todėl vadovaujantis Mokytojų tarybos posėdyje priimtu nutarimu, nuo ateinančio pirmadienio (2017-09-18) pavėžėjimas mokykliniais autobusais  (parvažiavimas namo) organizuojamas po 6 ir 8 pamokų (1 valandą vėliau). Šis grafikas yra eksperimentinis, po savaitės bus analizuojama situacija ir sprendžiama dėl naujojo grafiko tinkamumo bei pritaikymo mokinių poreikiams.

Gimnazija siūlo atsiradusį trumpą laiką po pamokų išnaudoti konsultacijoms, namų darbų ruošai, socialinei veiklai, bendravimui, renginių organizavimui, dalyvavimui būrelių veikloje ir kitiems naudingiems užsiėmimams.

Ir mieli Tėveliai,

jei Jūsų vaikas/ai nevalgo Gimnazijos valgykloje ir norite, kad jam gerai sektųsi mokykloje, turite pasirūpinti, jog jam nepritrūktų energijos. Tad siūlome paruošti ir įdėti savo vaikui užkandžių.

 

Rūpinkimės visi kartu savo vaikų ateitimi!

 

Šėtos gimnazijos pedagogai

Bendrinti: