gim_virselis1

SVEČIUOSE PAS TIBERIADOS BROLIUS

Lapkričio mėnesio 10-12 dienomis, 11 gimnazijos mokinių lankėsi pas Tiberiados brolius Baltriškėse, Zarasų vienuolyne. Tris dienas gyveno pagal šių vienuolių dienotvarkę, dalyvavo įvairiose maldose, paskaitose, žaidimuose, veiklose ir darbuose, bendravo su vienuoliais, susirado naujų draugų. Sugrįžo pavargę, bet pilni palaimos ir naujų žinių apie tikėjimo vertę žmogui.

 

Dorinio ugdymo(tikybos) mokytoja Lina Vaicekauskaitė

20171110_114922 20171110_124927 20171110_140110 20171110_143024 20171112_111915

Bendrinti: