gim_virselis1

Sveika, gerbiama Šėtos gimnazijos bendruomene,

kovo 4 d. buvau oficialiai paskirtas ir pristatytas Jums, kaip naujasis Šėtos gimnazijos direktorius. Dėkodamas už pagarbų priėmimą, noriu mums visiems, Gerbiamieji, palinkėti kurti ir dirbti pasitikėjimu, pagarba, atsakomybe, tolerancija ir geranoriškumu grįstoje aplinkoje. Linkiu, kad mes visi veiktume išvien dėl mokinių mokymosi pažangos ir jų asmenybių ugdymo. Tikiu, kad bendromis jėgomis mes kursime dinamišką ir atvirą ugdymo(si) aplinką, kuri skatins mokinių ir mokytojų kūrybiškumą bei leis maksimaliai save realizuoti tiek kasdieninėje, tiek profesinėje veikloje.

 

Sėkmės mums visiems, MIELIEJI !

 

   Nuoširdžiai Mindaugas Danilevičius

Bendrinti: