gim_virselis1

SVEIKATOS AMBASADORĖS GIMNAZIJOJE

Tokiu gražiu žodžiu vadinamos mokytojos metodininkės Irena Ragožienė ir Regina Rylienė, kurios rūpinasi sveikatos stiprinimo idėjų sklaida ir renginių organizavimu gimnazijoje. Taip jas ir kitų mokyklų mokytojas vadino ir  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos remiamo projekto „Sveikatiada“ mokslo metų baigiamajame renginyje Vilniuje. Šiame renginyje gimnazija buvo apdovanota LR SAM ir projekto komandos Padėkos raštu „už sveikos gyvensenos kultūros puoselėjimą Lietuvos mokymo įstaigose dalyvaujant projekto „Sveikatiada“ veiklose“.

Didžiausias laimėjimas – savaitės vasaros poilsis sveikatingumo stovykloje  6 a klasei su mokytoja Elona Nagevičiene. Tačiau ir sveiko maisto diena, ir šokių diena, ir viktorinos bei protmūšiai, tikėtina, paskatino mokinius ir mokytojus patikėti Sveikatiados šūkiu: „Sveikai gyventi yra smagu!”

Sveikinu gimnazijos bendruomenę , gavus garbiną apdovanojimą. Tikiu, kad mūsų veikla stiprinant sveikatą duos gerų rezultatų ir mes būsime sveiki ir darbštūs.

Direktorė           Antanida Likšienė.

Padeka Setai

Bendrinti: