gim_virselis1

Švenčiausio Sakramento adoracija

2022-05-09

Kiekvieną pavasarį, Kauno arkivyskupijos bažnyčiose, pagal tvarkaraštį vyksta nenutraukiama Švenčiausio Sakramento adoracija. Gegužės 6 dieną, gimnazijos 4–7 klasių mokiniai dorinio ugdymo (tikybos) pamokų metu pagarbino Švč. Sakramentą parapijos bažnyčioje, melsdamiesi už taiką pasaulyje.
Pirmiausia mokiniai sužinojo, kas yra adoracija ir pasirengę jai nukeliavo į Šėtos Švč. Trejybės bažnyčią. Pabuvę tylioje maldoje su Jėzumi, sukalbėję Gailestingumo vainikėlį už taiką pasaulyje sugrįžo į gimnaziją.

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Lina

Bendrinti: