gim_virselis1

TĖVELIŲ IR MOKINIŲ DĖMESIUI

TĖVELIŲ IR MOKINIŲ DĖMESIUI,

Vyriausybė pritarė, kad nuo spalio 26 d. iki lapkričio 6 d. dviem savaitėms bendrojo ugdymo mokyklose 5–IV klasių mokiniams skelbiama kontaktinio ugdymo pauzė: kaip įprasta, mokiniai vieną savaitę atostogaus, o kitą savaitę, vadovaujantis Kėdainių r. Šėtos gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu taisyklėmis, mokysis namuose nuotoliniu būdu.

Ikimokyklinukai lapkričio 3-6 dienomis laukiami Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkciame centre. Vaikų maitinimas grupėje vyks įprasta tvarka.

Pradinių klasių mokiniai lapkričio 3-6 dienomis laukiami atvykstant į pamokas Gimnazijoje. Mokinių maitinimas Gimnazijoje vyks įprasta tvarka.

5–IV klasių mokiniams lapkričio 3-6 dienomis ugdymas vyks nuotoliniu būdu, mokiniai po atostogų ugdomi namuose.

5–IV klasių mokiniams, kurie namuose neturi interneto prieigos ir neturi galimybių mokytis namuose nuotoliniu būdu, ugdymas bus vykdomas Gimnazijoje. Apie tai būtina informuoti klasės vadovą ar socialinį pedagogą.

Mokiniams, kuriems reikalinga pagalba laikinai perduodant nuotolinio mokymosi laikotarpiui planšetinį kompiuterį, kreipiasi į klasės vadovą. Planšetiniai kompiuteriai bus perduodami tik pasirašius Skaitmeninės ir/ar kompiuterinės įrangos perdavimo ir priėmimo aktą, kuriame numatyta besinaudojančių mokinių atstovų (tėvų, globėjų) atsakomybė, kad perimta įranga bus tinkamai naudojama.

Švietimo pagalba 5–IV klasių mokiniams lapkričio 3-6 dienomis bus teikiama nuotoliniu būdu.

Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Bendrinti: