gim_virselis1

TIKYBOS KONFERENCIJA „PRABILKIT Į ŠIRDĮ“

2015–ieji yra paskelbti Pašvęstojo gyvenimo metais. Šia proga Kėdainių ,,Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė konferencija „Prabilkit į širdį“. Šioje konferencijoje dalyvavome ir mes: Karolina Kužmarskytė (IV) ir Evelina Alūzaitė (IIb). Mus ruošė tikybos mokytoja Lina Vaicekauskaitė.

Ši konferencija vyksta kasmet, tad ir šiemet nusprendėme išbandyti jėgas. Renginyje dalyvavo mokiniai iš Kėdainių, Jonavos ir Panevėžio rajono mokyklų. Susipažinome ir pabendravome su Tiberiados broliais, susitikome mūsų gimnazijos buvusią mokinę Onutę Eigirdaitę, kuri šiuo metu studijuoja teologiją. Kadangi šie metai yra skirti Pašvęstojo metams paminėti, konferencija buvo skirta būtent vienuolijoms, jų atstovams ir kitoms asmenybės, pašventusioms savo gyvenimą tikėjimui. Mes pasirinkome pristatyti Šv. Pranciškų ir jo sekėjus pranciškonus. Mokiniai buvo suskirstyti į 2 grupes, o jų darbus vertino svečių komisija. Kiekviena mokykla ar jai atstovaujanti komanda skaidrėmis ar videomedžiaga  pristatė pasirinktą temą. Konferencijoje mokiniai kalbėjo apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį, Jėzuitų ordiną, Šventąją Klarą, jaunųjų pranciškonų organizaciją JAUPRA… Po pristatymų koncertavo krikščioniškosios muzikos grupė „Ichtus“. Ši grupė jau 8 metus šlovina Dievą per muziką ir įkvepia žmones tikėjimo kelionei. Po koncerto vyko apdovanojimai. Mums atiteko „Geriausio ir brandžiausio pranešimo“ nominacija.

Labai džiaugiamės, kad dalyvavome šioje konferencijoje, nes turėjome galimybę susipažinti ir pabendrauti su bendraminčiais, sužinoti daugiau apie mūsų religiją, išgirsti  įdomią grupę ir parvežti į savo gimnaziją smagius įspūdžius  bei apdovanojimus.

                                           Evelina Alūzaitė (II b) ir Karolina Kužmarskytė (IV)

Bendrinti: