gim_virselis1

UGDYMO PROCESAS PO 2020 M. GEGUŽĖS 31 D.

Gerbiama Gimnazijos bendruomene,

 Informuojame, kad:
1-4 klasių, 5-8 klasių, I-III klasių mokiniai nuotoliniu būdu mokysis visą gegužės mėnesį.
2019–2020 mokslo metų pabaiga 1-4 klasių mokiniams – birželio 5 d., 5-8 klasių mokiniams, I-III gimnazijos klasių mokiniams – birželio 19 d.,
IV gimnazijos klasės mokiniams – gegužės 22 d.
Klasės vadovo diena: 1-4 klasių mokiniams – birželio 5 d., 6-III klasių mokiniams – birželio 12 d., 5 klasių mokiniams – birželio 19 d.
Nuo gegužės 25 d. iki birželio 19 d. IV klasės mokiniams organizuojamos lietuvių k. ir literatūros, matematikos, chemijos, istorijos, užsienio kalbos (anglų k.), biologijos konsultacijos pagal parengtą konsultacijų tvarkaraštį. Galimos ir nuotolinės konsultacijos per Zoom platformą.
Po birželio 8 d. būsimos 1 klasės mokiniai bus kviečiami į Vasaros mokyklėlę. Data bus tikslinama, atsakinga pradinių klasių mokytoja Zinaida Kleivienė.
Nuo birželio 8 d. iki birželio 12 d. 1-4 klasių mokiniams, turintiems 2 pusmečio ir metinį mokomųjų dalykų įvertinimus ,,nepadarė pažangos“, skiriami papildomi darbai spragoms šalinti. Papildomi darbai organizuojami, vykdant įprastą mokymąsi Gimnazijoje.
Nuo birželio 8 d. 1-4 klasių mokiniams Gimnazijoje organizuojama vasaros stovykla pagal atskirą tvarkaraštį.
Nuo birželio 15 d. iki birželio 19 d. 6-8 klasių, I-III klasių mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir/arba 2 pusmečio ir metinius neigiamus įvertinimus ir/arba ,,neįskaityta“, organizuojami tų dalykų papildomi darbai, vykdant įprastą mokymąsi Gimnazijoje.
5 klasės mokiniams nuo birželio 15 d. iki birželio 19 d. vyksta pamokos pagal pamokų tvarkaraštį, vykdant įprastą mokymąsi Gimnazijoje.
Mokiniai privalo atsiskaityti su Gimnazijos biblioteka pagal nustatytą tvarką.
8 klasės pažymėjimų įteikimo šventė planuojama rugsėjo mėnesį.
Paskutinio skambučio šventė nuotoliniu būdu per Zoom platformą vyks gegužės 22 d.

Bendrinti: