gim_virselis1

VADOVĖLIŲ ĮSIGIJIMO PROJEKTAS

2023 – 10 – 04

Įgyvendindami 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“, bendradarbiaudami su Nacionaline švietimo agentūra, gavome finansavimą ir galimybę papildomai įsigyti vadovėlių pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas iš projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. Iš viso mus pasieks 425 vadovėliai. Norime informuoti ir pasidžiaugti, kad jau esame gavę:

Lietuvių kalba ir literatūra „Taip!“ 1 kl. I-III d.;
Matematika „Taip!“ 1 kl. I-III d.;
Matematika „Horizontai“ 9 kl. I d.;
Matematika „Horizontai“ 5 kl. I d.;
Kelias. Istorijos vadovėlis 5 kl. I ir II d.;
Žemė 7. Geografijos vadovėlis 7 kl. I ir II d.;
Žemė 9. Geografijos vadovėlis 9 kl. I d.;
Gamtos mokslai. Vadovėlis 5 kl. I d.;
Lietuvių kalba 7 kl. „Horizontai“ I d.;
Literatūra 5 kl. „Horizontai“ I d.;
Biologija 9 kl. „Horizontai“ I d;
Privet 2. Rusų kalba 7 kl.;
Privet 4. Rusų kalba 9 kl.

Laukiame ir tikimės greitu laiku gauti kitus užsakytus vadovėlius, kurie padės mokiniams geriau įsisavinti mokymosi turinį.

Naujos knygos 2023 - 10 - 04

Bendrinti: