gim_virselis1

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja, kad 2019 m. spalio 10 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro iniciatyva įvyko pasitarimas su suinteresuotų ministerijų, institucijų ir organizacijų atstovais dėl vaikų saugumo mokyklose užtikrinimo ir patyčių bei smurto prevencijos stiprinimo.

Pasitarimo dalyviai vieningai pritarė, kad siekiant, jog mokyklos darbuotojai būtų tinkamai pasirengę reaguoti į patyčių ir smurto atvejus mokykloje, būtina parengti konkretų reagavimo algoritmą.

Įgyvendindama šį siūlymą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė ir teikia Jums Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinę. Atmintinės tikslas – mažinti patyčių ir smurto atvejų skaičių mokyklos teritorijoje ir už jos ribų, laiku užtikrinti veiksmingą ir koordinuotą mokyklos bendruomenės narių elgesį patyčių ir smurto atvejų metu.

Atmintinėje mokyklos darbuotojams pateikiama reagavimo į patyčias ar smurtą veiksmų seka, informacija mokiniams, ką daryti susidūrus su patyčiomis ar smurtu, patarimai tėvams, kaip kalbėtis su vaiku ir bendradarbiauti su mokykla.

Atkreipiame dėmesį, kad ši atmintinė yra papildoma metodinė priemonė. Svarbiausia, kad mokykla užimtų vieningą poziciją kovoje su patyčiomis ir smurtu. Vieningi patyčių ir smurto atpažinimo ir reagavimo veiksmai gali padėti kurti saugią mokyklą, o suaugusieji gali ir turi stabdyti patyčias.

Pasitarimo metu dalyviai taip pat atkreipė dėmesį į žemiau išvardytus aspektus ir pateikė siūlymus, kurie gali padėti stiprinti patyčių ir smurto prevenciją mokykloje. Atsižvelgdami į tai, prašome mokyklų vadovų:

– didinti tėvų dalyvavimą kuriant saugią ugdymosi aplinką, įtraukti juos į prevencinių programų vykdymą, konsultuoti ir informuoti vaikų saugumo užtikrinimo, patyčių prevencijos klausimais;

– stiprinti mokytojų kompetencijas mokant juos pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias ir smurtą. Pažymėta, kad mokiniai mažai kreipiasi pagalbos į mokytojus, nes mokytojams trūksta žinių ir įgūdžių, kaip atpažinti patyčias ir smurtą ir reaguoti;

– skatinti mokytojus kuo anksčiau pastebėti vaiko elgesio problemas ir pasiūlyti pagalbą vaikui ir tėvams. Siūlytina peržiūrėti klasės vadovo funkcijas, atsisakant šalutinių, nereikšmingų ir perteklinių, mažinti dokumentaciją;

– peržiūrėti mokyklos budėtojų funkcijas, siekiant, kad jie realiai atliktų savo funkcijas stebint ir užtikrinant mokinių saugumą mokykloje ir prieigose bei tinkamai reaguotų. Svarstyti vaizdo stebėjimo, elektroninių priemonių (kortelės, leidimai), kitų saugumą užtikrinančių priemonių diegimo galimybes.

Prašome šios atmintinės turinį aptarti ir su ja supažindinti visus mokyklos darbuotojus, mokinius ir tėvus, taip pat siūlytina ją patalpinti mokyklos interneto svetainėje ar kitoje viešoje mokyklos vietoje.

PRIDEDAMA. Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė.

Bendrinti: