gim_virselis1

VASAROS JAUNŲJŲ ŠAULIŲ STOVYKLA ARIOGALOJE. DIENORAŠTIS.

Per vasaros atostogas, liepos 24-29 dienomis, mes, Šėtos gimnazijos Jaunųjų šaulių būrelio nariai, dalyvavome stovykloje Ariogaloje, Dubysos slėnyje.

Kiekvieną dieną stovykloje anksti keldavomės, darydavome mankštą, rikiuodavomės rytiniam patikrinimui, daug žygiuodavome, sportuodavome, lipdavome į ant kalno esančią kavinę valgyti, budėdavome naktimis, mokėmės įveikti komandines užduotis ir įdėmiai klausėmės paskaitų, mokėmės, konspektavome, ruošėmės testui, kurį išlaikius gaunama pakopa.

Pirmadienį į stovyklą atvykome 10.30 val. Pirmąją dieną buvome ne pačios geriausios nuotaikos: lijo lietus, buvo prastas oras, mes visi sušlapome, permirkome, bet vis tiek nepasidavėme. Atvykę į stovyklą, turėjome įsikurti: statėme palapines, kuriose gyvensime, nešėme lovas, savo daiktus, tvarkėmės, džiovinome sušlapusius drabužius, apkasėme palapines, kad į jas nepakliūtų vanduo ir jų nepakeltų vėjas. Stovykloje mus išskirstė į keturis būrius, susipažinome su savų būrių vadais, nariais. Vyko stovyklos atidarymas, giedojome Lietuvos valstybės himną, iškėlėme Šaulių sąjungos vėliavą, susipažinome su stovyklos tvarka.

Antrąją dieną stovykloje visiems buvo linksmiau, dangus buvo giedresnis, lijo nesmarkiai ir ne dažnai. Čia vaikai draugiški, labai aktyvūs – spėjome pabendrauti ir greitai susiradome draugų. Daug laiko skyrėme žygiavimui, prisiminėme taiklaus šaudymo principus, saugaus elgesio su ginklu taisykles, skandavome ir dainavome lietuviškas dainas, pristatėme savo būrius vaidindami, šokdami, skanduodami.

Trečiąją dieną sužinojome visas šaudymo padėtis ir jas išbandėme, stebėjome, kaip atliekamas (GSP) ginklo saugos patikrinimas ir patys mokėmės taisyklingai jį atlikti, mokėmės įvairių šaudymo padėčių, maskuotis. Žaidėme tinklinį, komandinius žaidimus, susipažinome su Lietuvos krašto apsaugos pajėgų struktūra, mokėmės rikiuotės rūšis, tikslus, sąvokas, sužinojome, kokios yra karių pareigos.

Ketvirtąją dieną mokėmės šaulių sąjungos istoriją, šaulių įsakymus, šaudėme su oriniais šautuvais į taikinius. Mokėmės šaulių pareigybinius ženklus, karių laipsnius, susipažinome su Šaulių sąjungos struktūra, rišome mazgus, prisiminėme fonetinę abėcėlę, mokėmės naudotis racijomis, bandėme apskaičiuoti keturių, šešių ir aštuonių skaičių koordinates, nagrinėjome žemėlapius, mokėmės naudotis kompasu ir su juo nustatyti azimutą, tvarkėmės palapinėse, mokėmės, kaip reikia saugiai elgtis gamtoje, gaisro ir įvairių pavojų atveju.

Penktadienį žaidėme airsoft’ą (imitacinis kovinis žaidimas miške), mokėmės, kaip suteikti pirmąją medicininę pagalbą, statėme vienvietes, dvivietes palapines, užuovėją, pastogę naudodami palapinsiaustes, rišome mazgus, kartojome visą teoriją, kurią buvome sukonspektavę stovykloje ir mokykloje, ruošėmės testui. Po pietų visi rašėme testą. Paskutinį vakarą rungtyniavome virvės traukimo varžybose, kūrėme laužą, prie jo ilsėjomės, smagiai šokome bei dainavome.

Šeštadienį ryte buvo paskelbti visi, kurie sėkmingai išlaikė I pakopos egzaminą. Mūsų gimnazijos visi 9 jaunieji šauliai jį sėkmingai išlaikė. Po sočių pietų vyko stovyklos uždarymas, mums įteikė padėkas, nuleidome vėliavą. Kol laukėme autobuso,  dalinomės įspūdžiais su rinktinės bei būrio vadais, draugais. Sulaukę autobuso atsisveikinome su visais ir išvažiavome namo.

Stovykloje smagiai ir prasmingai praleidome laiką: daug išmokome, pakartojome, įgijome patirties, lavinome ištvermę, įveikėme visus iššūkius, susiradome gerų draugų, bendraminčių, tapome labiau patriotiški, išmokome dirbti būryje – mums buvo tikrai smagu. Nesutrukdė nei skaudantys raumenys, nei status kalnas ar pritrintos skaudančios kojos, o visų svarbiausia – visi devyni Šėtos jaunieji šauliai išlaikėme pirmąją šaulio pakopą!

 

Vaiva Jasaitė, IIa klasė

DSC_7225 DSC_7336 DSC_8003 DSC_8007 DSC_8024 DSC_8048 DSC_8065 DSC_8072 - Kopija DSC_8101

Bendrinti: