gim_virselis1

Vienas žodis – LIETUVA

2022-02-11

Pasitinkant svarbią, kiekvienam lietuviui reikšmingą Vasario 16-osios datą, Šėtos gimnazijos 1–IV kl. mokiniai dalyvavo įvairiose netradicinėse ugdomosiose veiklose prisimindami savo Valstybės ir krašto istoriją, simboliką, pasididžiavimo vertus įvykius.
Savos kūrybos eilėraščio ir iliustracijos konkursą „Žodis Lietuvai mano širdelėje“ organizavo pradinio ugdymo mokytojos. Kiekvieno 1–4 kl. mokinio darbą papuošė Lietuvos trispalvė vėliava, o eilėraščius žodžiai – Meilė, Tėvynė, Šeima.
Netradicinėse istorijos pamokose mokytojos organizavo protmūšius apie tarpukario Lietuvą, to laikotarpio ūkio ir kultūros pasiekimus, kvietė mokinius dalyvauti diskusijose apie Lietuvos Nepriklausomybės aktą – dokumentą, atstatantį Nepriklausomą Lietuvos valstybę. Pasak mokinių, Vasario 16-osios dieną paminėti svarbu, nes Lietuvos žmonės aukojosi dėl žodžio ir spaudos laisvės, kurią dabar mes turime.
Integruotame dailės ir lietuvių kalbos projekte ,,Aš – Lietuvos pilietis“ dalyvavo I kl. mokiniai. Jie Gimnazijos fojė surengė Vasario 16-ajai skirtą kūrybinių darbų parodą.
Vasario 16-oji – tinkama data skiepyti vaikams pilietines ir tautines vertybes, sudaryti galimybę suprasti, jog jie yra gražiausia tautos dalis.

Vaidutė Kleivienė, neformaliojo švietimo organizatorė

  

Bendrinti: