gim_virselis1

MOKINIŲ MAITINIMAS

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. keitėsi Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą, maisto saugą ir geriausią kokybę, kad būtų patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos įgūdžiai.

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/VxlaBqJZNR

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Gimnazijoje maitinimo paslaugą teikia VŠĮ „Bruneros“.

Valgyklos darbo laikas:

Pirmadienis-Penktadienis 9.00-14.00 val.

Kontaktiniai duomenys: Vitalija Masevičienė VŠĮ ,,Bruneros‘‘ Kėdainių raj. skyriaus direktorė El. p. kedainiai@pontem.lt.

Pridedame trumpą atmintinę, kuria remiasi Gimnazijoje maitinimo paslaugas teikianti VŠĮ „Bruneros“ >>>

Bendrinti: