gim_virselis1

PARAMA GIMNAZIJAI 2019

  

GERBIAMI TĖVELIAI IR VISI, KURIE REMIATE IR (AR) NORĖTUMĖTE PAREMTI MŪSŲ GIMNAZIJĄ

Esame dėkingi už Jūsų skirtą paramą Šėtos gimnazijai. 2019 metais Jūsų parama sudarė –1840,32 Eur. Šiuos pinigus, vykdydami savo įsipareigojimus, skyrėme Lauko klasės statybai.
Kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus Gimnazijos gerovei ir šiemet 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) skirti Šėtos gimnazijai. Lėšas planuojame kaupti (kelis metus), kad įsigytume 7-8 vietų automobilį. Tai leistų ekonomiškiau ir racionaliau organizuoti Gimnazijos mokinių ir, reikalui esant, darbuotojų pavėžėjimą:

  • didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir namus;
  • nedidelių mokinių grupelių pavėžėjimą į Kėdainių švietimo pagalbos tarnybą, į varžybas, konkursus, olimpiadas ir visus kitus renginius mieste, rajone bei respublikoje. Dažnai šiais atvejais važiuoja 1-4 mokiniai ir lydintis mokytojas ir siunčiamas IVECO 19 vietų autobusas;
  • pagalbos specialistų pavėžėjimą į Kėdainių r. Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcį centrą;
  • pedagogų ir pagalbos specialistų pavėžėjimą į mokinių šeimas (pagal poreikį) ir (ar) atvejų svarstymus.

1,2 proc. GPM skyrimas Gimnazijai užtruks tik kelias minutes, kol užpildysite prašymą, tačiau rezultatas bus reikšmingas mokyklai, o Jūsų pajamos nuo to visiškai nepasikeis – nesumažės.
Tad prašytume iki šių metų gegužės 3 d. užpildyti Mokesčių inspekcijos formos FR0512 versiją 04 ir pateikti ją Jums patogiu būdu:

  1. FR0512 versijos 04 formą galite užpildyti pasinaudodami elektroninio deklaravimo sistema http://deklaravimas.vmi.lt
  2. Valstybės mokesčių inspekcijos (VMI) skyriui išsiųsti laišką adresu: Deklaracijos tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai
  3. Klasių vadovams arba vyriausiajai buhalterei (formos FR0512 versijos 04 teiraukitės klasių vadovų, Gimnazijos sekretoriate, administracijoje; formą galima rasti Gimnazijos svetainėje – https://setosgimnazija.lt). Prašymą reikia pildyti juodos spalvos rašikliu, spausdintinėmis raidėmis (užpildytą formą galima atnešti į Gimnaziją, iš kur jis bus nusiųstas į Valstybinę mokesčių inspekciją).

Gimnazijos rekvizitai:
Šėtos gimnazija, įmonės kodas 191020031
Kėdainių g. 1, LT-58131, Šėta. Tel. (8347) 35155, el. paštas: mokykla@seta.lm.lt
Bankas AB SEB bankas LT39 7044 0600 0807 3773

Kilus bet kokiems neaiškumams, kreipkitės į savo vaiko klasės vadovą ar Gimnazijos vyriausiąją buhalterę tel. Nr. 864086682, el. paštu: mokykla@seta.lm.lt arba skambinkite Valstybinės mokesčių inspekcijos trumpuoju tel. Nr. 1882.

Iš anksto dėkojame visiems, kurie skirsite 1,2 proc. pajamų mokesčio Šėtos gimnazijai ir įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai bei tikimės Jūsų supratimo, jog pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti ugdymo įstaigai, yra labai svarbus indėlis užtikrinant didesnes mūsų vaikų galimybes ir gerinant ugdymo paslaugų kokybę.

Šėtos gimnazijos bendruomenės vardu, direktorius Mindaugas Danilevičius

______________________

PADĖKA BENDRUOMENEI

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra 2percent-300x150.png

„Aš nežinau kitų pranašumo požymių, išskyrus gerumą“.

(Ludwig van Beethoven)

Gimnazijos bendruomenė dėkoja visiems, kurie skyrė 2 ir iki dviejų procentų pajamų mokesčio paramą Šėtos gimnazijai. Dėkojame jums už finansinę paramą, dosnumą ir palaikymą. Jūsų lėšos už 2019 m. gautą 2% paramą, sutarus su Gimnazijos taryba, bus naudojamos Gimnazijos bendruomenės labui. Apie priimtus susitarimus informuosime artimiausiu laiku.

Esame nuoširdžiai dėkingi už Jūsų paramą.


2 METŲ PEREINAMASIS LAIKOTARPIS PARAMOS SKYRIMUI: NUO 2022 M. – TIK ELEKTRONINIAI PRAŠYMAI

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad mokesčių administratorius atsižvelgė į paramos gavėjų prašymą ir priėmė sprendimą suteikti pereinamąjį 2 metų laikotarpį, per kurį paramą nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio galima teikti ne tik e. būdu.