gim_virselis1

PARAMA GIMNAZIJAI 2018

  

GERBIAMI TĖVELIAI IR VISI, KURIE REMIATE IR (AR) NORĖTUMĖTE PAREMTI MŪSŲ GIMNAZIJĄ

Esame dėkingi už Jūsų skirtą paramą Šėtos gimnazijai. 2018 metais Jūsų parama sudarė – 1195,88 Eur. Šiuos pinigus, vykdydami savo įsipareigojimus, esame skyrę Lauko klasės statybai (su projektu susipažinti galima čia 1 2 3  4). Darbai vyksta, tačiau lėšų vis dar trūksta, kad galėtume įvykdyti visus sumanymus. Daugiau apie vykdomus darbus galima rasti: Projektai -> lauko klasė.

Kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus Gimnazijos gerovei ir šiemet 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) skirti Šėtos gimnazijai. Lėšas panaudosime tolimesniems Lauko klasės įrengimo darbams finansuoti.

Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai bei tikimės Jūsų supratimo, jog pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti ugdymo įstaigai, yra labai svarbus indėlis turtinant Gimnazijos materialinę bazę, gerinant ugdymo proceso kokybę, modernizuojant mokymosi aplinką, skirtą mokinių ugdymui.

2 proc. GPM skyrimas Gimnazijai užtruks tik kelias minutes, kol užpildysite anketą, tačiau rezultatas bus reikšmingas mokyklai, o Jūsų pajamos nuo to visiškai nepasikeis – nesumažės.
Tad prašytume iki šių metų gegužės 1 d. užpildyti Mokesčių inspekcijos formos FR0512 versiją 04  ir pateikti ją Jums patogiu būdu:

1. Klasių vadovams arba vyriausiajai buhalterei (formos  FR0512 v04 teiraukitės klasių vadovų, Gimnazijos sekretoriate, administracijoje; formą galima rasti Gimnazijos svetainėje – https://setosgimnazija.lt). Prašymą reikia pildyti juodos spalvos rašikliu, spausdintinėmis raidėmis (užpildytą formą galima atnešti į Gimnaziją, iš kur jis bus nusiųstas į Valstybinę mokesčių inspekciją).

2. Valstybės mokesčių inspekcijos (VMI) skyriui išsiųsti laišką adresu:
Deklaracijos tvarkymo skyrius
Neravų g. 8
LT-66257 Druskininkai

3. FR0512 versijos 04 formą galite užpildyti pasinaudodami elektroninio deklaravimo sistema http://deklaravimas.vmi.lt

Gimnazijos rekvizitai:
Šėtos gimnazija, įmonės kodas 191020031
Kėdainių g. 1, LT-58131, Šėta. Tel. (8347) 35155, el. paštas: mokykla@seta.lm.lt
Bankas AB SEB bankas LT39 7044 0600 0807 3773

Kilus bet kokiems neaiškumams, kreipkitės į savo vaiko klasės vadovą ar Gimnazijos vyriausiąją buhalterę tel. Nr. 864086682, el. paštu: mokykla@seta.lm.lt arba skambinkite Valstybinės mokesčių inspekcijos trumpuoju tel. Nr. 1882.
Iš anksto dėkojame visiems, kurie skirsite 2 proc. pajamų mokesčio Šėtos gimnazijai ir už bendrą siekį kurti saugias, modernias bei patrauklias Gimnazijos aplinkas mūsų vaikams.

Šėtos gimnazijos bendruomenės vardu, direktorius Mindaugas Danilevičius