gim_virselis1

COVID-19

  

 

Visą informaciją apie nedarbingumo pažymėjimus, izoliaciją ir COVID-19 galima rasti čia >>>.

Prašymo nedarbingumo pažymėjimui dėl COVID-19 gauti teikimo būdai >>>.

Kur kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo dėl covid-19

Covid-19 darbe, izoliacija ir nedarbingumo pažymėjimas

Covid-19 šeimoje, izoliacija ir nedarbingumo pažymėjimas.

Greitieji antigenų testai „Čiulpinukai”.

Vaikų vakcinacija nuo covid-19

INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO PASKELBIMO SĄLYGOS

 

Nustatyti kriterijai, kada ugdymo įstaigos, jei dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės užtikrinti kitų infekcijų plitimą ribojančių priemonių, rekomenduojama skelbti infekcijų plitimą ribojantį režimą (toliau – IPRR), užtikrinant, kad mokiniai nedalyvautų ugdymo procese kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso organizavimo būdu:

1. Ugdymo įstaigos ar atskiro srauto lygmenyjekai daugiau kaip 20 proc. mokinių ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute nustatomas teigiamas savikontrolės būdu atliekant greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo (toliau – savikontrolės greitasis antigeno testas) dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), gripas ar ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (toliau – ŪVKTI) arba pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir tokie atvejai nustatomi ne mažiau kaip dviejuose trečdaliuose klasių (grupių) ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute.

2. Klasės (grupės) lygmenyje:

2.1. kai klasėje (grupėje) mokiniai yra testuojami savikontrolės greitaisiais antigeno testais jų neizoliuojant po turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga <…> ir nuo pirmo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo nustatymo 10 dienų laikotarpiu SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) patvirtinama 5 ir daugiau mokinių klasėje (grupėje) ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga;

2.2. kai bent trečdaliui klasės (grupės) mokinių nustatomas teigiamas savikontrolės greitojo antigeno testo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), gripas ar ŪVKTI, įskaitant mokinius, kuriems pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Tik vadovaujantis šiais nurodytais kriterijais, ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute sprendimą dėl IPRR paskelbimo priima ugdymo įstaigos vadovas.

IPRR skelbiamas ne trumpesniam kaip 7 dienų ir ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui, savivaldybės administracijos direktoriaus ar ugdymo įstaigos vadovo sprendime nurodant IPRR pradžios ir pabaigos datą.

Visas teisės akto projekto tekstas čia >>>.


INFORMACIJA BENDRUOMENEI APIE COVID-19

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje – pirmas kontaktinis sveikatos sistemos atstovas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo klausimais – Kristina Orechovaitė, Tel. Nr.  8 (665) 32112.

 

Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms

Esant kontaktui ugdymo įstaigoje, sprendžiant dėl izoliacijos, patvirtintas atskiras algoritmas, leidžiantis lanksčiau vertinti susidariusią situaciją, maksimaliai išlaikant tiek ugdymo tęstinumą, tiek švietimo procese dalyvaujančių asmenų saugumą.

 

Mokykla be COVID-19 | Kaukių dėvėjimas.

Ką daryti pajutus covid-19 būdingus simptomus?

 

 

V-383 COVID-19 ligos diagnostika pakeitimas nuo 2022-01-24

V-352 Izoliavimo taisyklės pakeitimai nuo 2022-01-24

 

Informacija tėveliams dėl savikontrolės testavimo greitaisiais antigenų testais mokinių atostogų metu

Vadovaudamiesi Švietimo, mokslo ir sporto, Sveikatos apsaugos ministerijų rekomendacijomis, informuojame, kad savanoriškas mokinių testavimas savikontrolės greitaisiais antigenų testais mokinių atostogų metu bus atliekamas namuose.

Mieli tėveliai, prašome pasirūpinti, kad paruoštus greituosius antigenų testus vadovaujantis testo atlikimo instrukcija, vaikai atliktų namuose.

Rekomenduojame testus atlikti 2021 m. lapkričio 1 d. (pirmadienį) ir 2021 m. lapkričio 9 d. (antradienį). Gavus teigiamą testo atsakymą užsiregistruoti PGR tyrimui per www.1808.lt arba registraciją atlikti skambinant telefonu: 1808.

Rekomendacijos testo atlikimui namuose:

  • atidžiai perskaityti antigeno testo instrukciją;
  • nusiplauti rankas šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekuoti rankas dezinfekcine priemone;
  • paimti ėminį ir įvertinti savo testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas;
  • saugiai supakuoti panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmesti į konteinerį, nusiplauti rankas šiltu vandeniu ir muilu.

Nesutikusiems testuotis profilaktiškai arba tiems, kurie turi testavimo išimtis, norintiems išdalinta po vieną greitąjį antigenų testą.

Antigenų testo naudojimo instrukcija

Mokinių savikontrolės tyrimai greitaisiais antigenų testais: mokinio iki 16 metų tyrimas

Mokinių savikontrolės tyrimai greitaisiais antigenų testais: mokinio nuo16 metų tyrimas

 

Kaip skaičiuojama izoliacija užsikrėtusius vaikus slaugantiems tėvams?