gim_virselis1

GERA ŽINIA NORINTIEMS SUGRĮŽTI Į GIMNAZIJĄ! 

 2021 m. kovo 17 d. 17:00 val.

 

Gerb. Tėveliai,  

Viešoje erdvėje jau pateikta informacija, kad „švelnesni karantino reikalavimai bus leidžiami“ daliai savivaldybių, tame tarpe ir Kėdainių r. savivaldybei. Nurodoma, jog nuo kovo 22 dienos šiose savivaldybėse galėtų būti pradinis ugdymas organizuojamas ir vykdomas nustatant, kad ugdymo įstaigose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija viešame pranešime pažymi: „Nuo pirmadienio, kovo 22 d., 45 savivaldybėse į klases leista sugrįžti pradinių klasių mokiniams. Leidžiamos kontaktinės konsultacijos abiturientams – grupėmis ne daugiau kaip po 5 mokinius. Pamažu atveriamas neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas. <…> Mokantis klasėse bus privaloma laikytis visų operacijų vadovo nustatytų reikalavimų – išlaikyti saugų atstumą, valdyti mokinių srautus, kad jie kuo mažiau maišytųsi, dezinfekuoti ir vėdinti patalpas, vaikams dažnai plautis rankas skystu muilu ir pan. Galima rinktis mišrų būdą, t. y. dalį laiko mokytis kontaktiniu būdu, dalį – nuotoliniu. Jei klasėse būtų fiksuojami susirgimai, klasė grįžtų į nuotolinį ugdymą. 

Visi mokiniai ir mokytojai prašomi profilaktiškai testuotis. <…> Nuo pirmadienio leidžiamos kontaktinės konsultacijos abiturientų grupėms iki 5 mokinių. Per konsultacijas mokyklose būtina laikytis operacijų vadovo nustatytų reikalavimų: laikytis saugaus atstumo, dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas ir paviršius ir kt.  <…> Tai galioja visose savivaldybėse, nepriklausomai nuo sergamumo lygio.“ 

Taigi, gerbiami Tėveliai, pirmas žingsnis žengtas – jau žinome ko tikėtis. Dabar turime sulaukti antro žingsnio – teisės akto, kuris patvirtintų ir įtvirtintų aukščiau pateiktą informaciją. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimą Nr. 157 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo rasite čia >>>.

Iki penktadienio mes pasirengsime savo tvarką, kuri reglamentuos mokinių sugrįžimą ir mokymąsi Gimnazijoje. 

Sekite informaciją Gimnazijos svetainėje ir el. dienyne. 

 Gimnazijos administracija 

Bendrinti: