gim_virselis1

Interaktyviojo ekrano panaudojimo galimybės lietuvių kalbos ir literatūros pamokose

2021-12-07

Modernėjant visuomenei, atsirandant vis naujoms technologijoms tobulėja ir mūsų mokymo (si) būdai. Atsiranda daugiau galimybių dalyko turinį perteikti kiek įmanoma inovatyviau, įdomiau, stengiantis prisitaikyti prie šiuolaikinio mokinio interesų bei IT galimybių. Interaktyvusis ekranas – viena iš galimybių pamoką paversti ne tik įdomesne, bet ir naudingesne, suteikiančia mokiniui daugiau žinių, padedančią geriau įsisavinti dalyko turinį.

Interaktyvusis ekranas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose suteikia galimybę naudotis šiuolaikiniais mokymosi metodais, skatina aktyvų vaikų dalyvavimą veikloje, norą mokytis bei veikti komandoje. Žinoma, nereikėtų užmiršti, jog lietuvių kalbos pamokose mokiniai visų pirma privalo išmokti rašyti ranka, ne kompiuteriu. Tad čia interaktyvusis ekranas suteikia šią galimybę – kontrolinius testus galima taisyti, į juos rašyti tiesiog ekrane specialaus rašiklio arba tiesiog pieštuko pagalba. Interaktyvusis ekranas labai naudingas gramatikos pamokose – mokiniai gali ne tik pildyti kalbos dalių gramatinio nagrinėjimo lenteles, įrašinėti raides, skyrybos ženklus į bet kurį tekstą, žymėti sakinio dalis, kirčiuoti, bet ir čia pat atsiversti elektroninį žodyną, elektroninį vadovėlį, pratybų sąsiuvinį ir čia pat užpildyti, atlikti įvairias EDUKA užduotis ar tiesiog linksniuoti, asmenuoti baltoje lentoje. Per literatūros pamokos interaktyviojo ekrano pagalba galima žymėti svarbiausias teksto vietas, pabraukti citatas, ekrane atlikti teksto suvokimo užduotis, piešti vertybių sistemą, chronologinę kūrinio seką, pildyti VENO diagramą lyginant pagrindinius veikėjus, pildyti įvairias lenteles, sieti keletą užduočių ir pan.

(Pateiktose nuotraukose mokiniai pildo gramatinio nagrinėjimo lenteles, ieško ir žymi sakinių gramatinius centrus; kirčiuoja pratybų sąsiuvinio užduotis, mokiniai įrašo praleistas raides, tekste pabraukia nurodytas kalbos dalis, linksniuoja įvardžius).

Interaktyvios užduotys padeda šiuolaikiškai ir efektyviai perteikti lietuvių kalbos dalyko žinias, tuo pačiu metu naudotis ne viena mokomąja priemone, o pasirinkti iš keleto galimų. Įdomiau perteiktas dalyko turinys skatina labiau susikaupti, lengviau išlaikyti dėmesį. Nuolat dirbant su interaktyviuoju ekranu gerėja bendras klasės mikroklimatas, mokiniai skatinami aktyviau mokytis, geriau įsimenama pateikta informacija.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa

  

Bendrinti: