gim_virselis1

Mokytojų ratas

2024 m. kovo 26 dieną Šėtos gimnazijoje Kalbų metodikos grupė organizavo ,,Mokytojų ratą“, kuris jau tapo tradicija. Šįkart mokytojai pasidalino ,,Praktinio mokymo(si) (mokymasis bendradarbiaujant) taikymas pamokose‘‘ gerąja patirtimi. Dirbdami grupėse, remdamiesi savo praktika bei teorinėmis žiniomis, dalinosi bendradarbiavimo metodais, kuriuos taiko savo dalykų pamokose. Taip pat pasirinkę 1-2 metodus sukūrė ir pristatė pasirinkto dalyko pamoką ar pamokos dalį. Buvo pristatyta daug bendradarbiavimo metodų, tačiau daugiausiai dėmesio sulaukė ,,Kalbėjimas per mikrofoną‘‘, mozaika – durstinys, ekspertų metodas, komandinės – grupinės užduotys, galimybė mokytis vieniems iš kitų taikant įvairius komandinius metodus. Buvo įdomu sužinoti, kaip tie patys metodai gali būti aktualizuojami ir sėkmingai taikomi tiek matematikos, tiek istorijos, technologijų ir kitose pamokose. Klausydamiesi teorinės dalies apie bendradarbiavimo svarbą bei pritaikymą mokytojai buvo vieningi – bendradarbiavimo atmosferoje kalbėdamiesi, aiškindamiesi, ginčydamiesi, svarstydami ir užduodami klausimus, mokiniai formuoja savo pažinimo struktūras ir įgūdžius. Produktyvesnė veikla yra ta, kurioje žmonės dirba siekdami bendro tikslo. Taigi kalbant apie grupinio ir visos klasės darbo privalumus bendravimas ir bendradarbiavimas laikomas vienu svarbiausių mokymosi aspektų. Tai ne tik kalbėjimas, bet ir visų mokėjimų integravimas. Tad leidžia daryti išvadą, jog mokymasis bendradarbiaujant turi įtakos siekiant geresnių rezultatų, sudaromos galimybės specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socializacijos procesui bei sėkmingam mokymuisi vieniems iš kitų. Mokantis grupėse, komandose, taikant įvairius bendradarbiavimo metodus galima pasiekti ne tik puikių rezultatų, tačiau sukurti palankią atmosferą, nuolat skatinančią tobulėti, padėti šalia esančiam arba iš jo pasimokyti.

Kalbų metodikos grupė

Bendrinti: