gim_virselis1

PADĖKA UŽ TYRIMO VYKDYMĄ

Gimnazija balandžio 29 – gegužės 9 dienomis dalyvavo OECD PISA tyrime, kuriame buvo vertinami  mūsų penkiolikmečių mokinių gebėjimai. Jie atliko matematikos, gamtos mokslų ir skaitymo gebėjimus vertinantį testą. Nacionalinis egzaminų centras atsiuntė gimnazijai šį reikšmingą faktą patvirtinantį pažymėjimą ir padėkomis įvertino mūsų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Neringos Širkienės ir informacinės technikos operatoriaus Vladimiro Chomenko darbą, vykdant šį tyrimą.

Dėkoju ir tyrime dalyvavusiems mūsų penkiolikmečiams mokiniams.

Direktorė  Antanida Likšienė

Bendrinti: