gim_virselis1

PASIENIEČIŲ MOKYKLA KVIEČIA MOKYTIS IR ĮGYTI PASIENIEČIO PROFESIJĄ

Kiekviena profesija yra kažkuo savita ir patraukli. Kiekvienas žmogus profesiją renkasi pagal pašaukimą. Jeigu esate patikimas ir sąžiningas, geros sveikatos, stiprus ir sportiškas, jaučiate kasdienį gerų darbų troškulį, Jums nesvetimas noras saugoti ir padėti – tai jau žingsnis į pasieniečių gretas. Manote, kad Jūsų pašaukimas yra tapti pasieniečiu? Pasieniečių mokykla kviečia mokytis ir įgyti pasieniečio profesinę kvalifikaciją.

 

Norite tapti pasieniečiu? Turite atitikti šiuos reikalavimus:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.
2. Būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 60 metų.
3. Būti nepriekaištingos reputacijos.
4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.
5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
6. Būti tokios sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo, kurie leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

 

Jau dabar visi pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą dalyvauti atrankoje į Pasieniečių mokyklą, ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 15 d. turi pateikti reikiamus dokumentus el. paštu stok@vsat.vrm.lt.
Daugiau informacijos dėl stojimo sąlygų bei reikiamų dokumentų rasite internetiniame puslapyje www.pasienis.lt, skiltyje KARJEROS VSAT GALIMYBĖS (http://www.pasienis.lt/lit/Informacija-siemet-ketinantiems-stoti-i-pasienieciu-mokykla).

 

Kodėl verta tapti VSAT pareigūnu?

Prestižas – galimybė tarnauti savo šaliai, prisidėti prie jos saugumo.
Karjeros galimybės – VSAT kiekvienam sudarytos sąlygos siekti karjeros.
Mokymosi galimybės – mokymosi ir profesinio tobulinimosi galimybės Lietuvoje bei Europos Sąjungos valstybėse.

 

Darbo užmokestis – VSAT pareigūnų darbo užmokestį sudaro:

pareiginė alga;
priedas už laipsnį;
priedas už tarnybą Lietuvos valstybei stažą;
priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą.

 

Atostogos – pareigūnams nustatomos kasmetinės atostogos, atsižvelgiant į jų vidaus tarnybos stažą:

22 darbo dienos – ištarnavusiems iki 5 metų;
25 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų;
29 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 10 iki 15 metų;
33 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 15 iki 20 metų;
37 darbo dienos – ištarnavusiems 20 metų ir daugiau.

 

Socialinės garantijos:

VSAT pareigūnai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinė pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos ir ištarnavusiems 25 ir daugiau metų pareigūnams.

Pareigūnų sveikata ir gyvybė visam jų tarnybos laikui valstybės biudžeto lėšomis privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, nuo nelaimingų atsitikimų vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pareigūnams Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ir savivaldybių biudžetų, savivaldybių sveikatos fondų lėšų. Specialias tarnybines užduotis vykdantiems ar atliekantiems tarnybą lauko sąlygomis pareigūnams mokama Vyriausybės nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.
Aprūpinimas tarnybine uniforma – pareigūnai valstybės lėšomis aprūpinami pareigūnų tarnybine uniforma.
Pareigūnui, kuris pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kompensuojamos važiavimo išlaidos, išskyrus išlaidas taksi.
Tarptautinės misijos – galimybė dalyvauti misijose Europos Sąjungos valstybėse, prisidėti prie tarptautinio saugumo užtikrinimo, pasisemti patirties bendrose operacijose su užsienio šalių partneriais.

 

Susidomėjusieji galimybe tapti VSAT pareigūnu ir tarnyba valstybės sienos apsaugoje kviečiami stoti į Pasieniečių mokyklą. Modernus šios mokymo įstaigos kompleksas įsikūręs Vilniaus rajono Medininkų kaime.

Pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą dalyvauti atrankoje į Pasieniečių mokyklą, dokumentus turi pateikti iki 2020 m. liepos 15 d.

Daugiau informacijos apie reikalingus dokumentus, vyksiančią atranką ir kitus klausimus galima pateikti el. paštu: stok@vsat.vrm.lt

VSAT Vilniaus pasienio rinktinės informacija

 

Bendrinti: