gim_virselis1

PROJEKTO „ISTORIJOS PAMOKOS ATEITIES KARTOMS’´ PABAIGA- 2014M. GRUODŽIO 30 DIENA

 Kėdainių rajono  Šėtos gimnazija kartu su partnerėmis iš Lietuvos ir Latvijos vykdė   ES programos  „Europa piliečiams“ 4 veiksmo „ Gyvoji Europos atmintis“ projektą „Istorijos pamokos ateities kartoms“. Projekto  tikslas –  parodyti naujajai kartai- mokiniams, kas atsitinka su žmonėmis, tautomis ir valstybėmis, kai paminamos bendražmogiškos vertybės: pagarba gyvybei, tolerancija, demokratiškumas.  Projekto veiklos orientuotos į penkiasdešimt metų Lietuvos ir Latvijos tautas engusią sovietų okupaciją. Lietuvos ir Latvijos mažų miestelių – Šėtos, Krakių, Salienos, Ilūkstės, Špogi, Liaču, Šventės, Eglaines, Naujenes – mokytojai ir mokiniai gilinosi į vietos gyventojų- istorinių įvykių liudininkų- atsiminimus, archyvinę medžiagą ir sukaupė faktų apie savo apylinkių  žmonių išgyvenimus sovietų okupacijoje. Ši medžiaga praturtino istorijos ir kitų dalykų pamokas. Išleistas leidinys „Mažo miestelio gyventojų sovietų okupacijos laikų patirtys“ lietuvių ir latvių kalbomis. Medžiaga naudotis  gali kiekvienas, norintis sužinoti daugiau apie dar taip netolimą praeitį, knygelę rasite gimnazijos bibliotekoje.  Ši medžiaga jau panaudota organizuojant trijų dienų mokinių ir mokytojų tarptautinę konferenciją „ Istorijos pamokos ateities kartoms“ Šėtoje birželio mėn. Jos metu atidengtas stogastulpis „Kentėjusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę“ Šėtos miestelio centre. Jo autorius – tautodailininkas Artūras Narkevičius, gyvenantis Žeimiuose.

 Dailės entuziastai leidosi ieškoti sovietų okupacijos atspindžių dabartinėje aplinkoje. Taip gimė  paroda „ Sovietų okupacijos atspindžiai šiandienos kaime“. Mokinių pastebėti ir popieriuje užfiksuoti materialiosios istorijos eksponatai- nebylieji liudininkai viso to, kas vyko mūsų kraštuose dvidešimtojo amžiaus antrojoje pusėje. Ši paroda eksponuojama Lietuvos ir Latvijos mokyklose. Išleistas parodos katalogas.

Sukurtos ir pagamintos tentinės parodos apie sovietinį laikotarpį Šėtoje dabar eksponuojamos Šėtos gimnazijoje. Vėliau jos taps gimnazijos muziejaus eksponatais.

 Dėkoju kolegoms mokytojams, padėjusiems mokiniams atrasti tai, kas svarbu ir įsimintina. Dėkoju visiems darbuotojams ir mokiniams, dirbusiems šiame projekte, organizuojant renginius, kuriant  mūsų istorijos įamžinimo dokumentus.

Antanida Likšienė,

projekto „Istorijos pamokos ateities kartoms“ vadovė.


 DSC_1028 DSC_1043DSC_0240

Bendrinti: