gim_virselis1

STARTUOJA PROJEKTAS „MATEMATIKA – LAIMĖTOJŲ MOKSLAS“

2017 m. gruodžio 15 d. buvo pasirašyta projekto „Matematika–laimėtojų mokslas“ sutartis su Europos socialinio fondo agentūra. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas ir Kėdainių rajono savivaldybė.

Europos fonda logo

Kėdainių r. Šėtos gimnazija inicijavo projektą „Matematika – laimėtojų mokslas“ ir pakvietė partneres iš kaimyninių seniūnijų: Kėdainių r. Truskavos pagrindinę mokyklą ir Jonavos r. Bukonių mokyklą- daugiafunkcį centrą, kad kartu spręstų bendrą opią problemą: pagerintų prastus 8 klasės mokinių matematikos pasiekimų rezultatus ir formuotų mokymosi kultūrą savo bendruomenėse. Mokyklos partnerės siekia suteikti savo mokiniams kitokį – aktyvų ir įtraukų mokymąsi, ugdydamos mokėjimo mokytis kompetenciją ir taikydamos matematikos dalyko pamokose robotikos metodiką. Projekto mokiniai 7 ir 8 klasėse turės galimybę gauti individualią mokymosi pagalbą, dalyvauti robotikos būreliuose, įvairiuose aktyviuose užsiėmimuose. Mokymo metodikos keitimas, didesnis dėmesys mokinio gebėjimų ir kompetencijų ugdymui, duos teigiamų rezultatų ir mokyklų mokiniai geriau mokysis ne tik matematiką, bet ir kitus dalykus.

 

IMG_0083

Bendrinti: