gim_virselis1

Steigiamas anglų kalbos besimokančiųjų klubas

Šiais mokslo metais Šėtos gimnazija vykdė neformalaus suaugusiųjų švietimo projektą „Moki žodį – žinai kelią“, kurį finansavo Kėdainių r. savivaldybė. Projekte dalyvavo Šėtos gimnazijos bendruomenė – mokytojai, mokinių tėvai, Šėtos gyventojai ir kitose įstaigose dirbantys žmonės. Anglų kalbos vyr. mokytoja Jurgita Tekunova taip nuoširdžiai vedė užsiėmimus, kad, ir pasibaigus projektui, dalyviai pageidavo tęsti pradėtą mokymosi kelią. Taip gimė idėja susiburti į klubą ir toliau neformaliai mokytis. Prie klubo steigimo ir dalyvavimo  sutiko prisidėti ne tik Šėtos gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius, bet ir Šėtos kultūros centro direktorė Eglė Mecelienė bei Šėtos bendruomenės centro pirmininkė, rajono tarybos narė Sandra Barzdienė. Mokytoja Jurgita sutiko būti klubo moderatore.

Steigiamajame susirinkime dalyvavo 12 įvairaus amžiaus žmonių. Susitarta, kad susitikimus rengsime kas savaitę, o galbūt kas dvi savaites, vis kitoje aplinkoje. Pirmasis susitikimas bus skirtas stalo žaidimams anglų kalba, o prisistatydami turėsime papasakoti apie savo mylimus augintinius. Kiekvieno susitikimo tema bus vis kita, taip plėsime savo žodyną, mokysimės neformalaus bendravimo anglų kalba.

Kviečiame prisijungti!

Anglų kalbos mokėjimo lygis nesvarbus, amžius neturi reikšmės. Svarbu tik viena – noras išmokti reikšti mintis angliškai, bendrauti, dalintis žiniomis su kitais.

Ateik!

Kitą trečiadienį, gegužės 26 dieną, 17 val. lauksime Jūsų gimnazijos Lauko klasėje. Bus smagu ir naudinga.

Elonos Nagevičienės nuotraukose susitikimo akimirkos.

Antanida Likšienė, klubo narė

Bendrinti: